ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Retrieving Your WHMCS License Key for Updates

Your Reseller VPS account is provisioned with the latest version of WHMCS® installed. However, if an update is released and you want to upgrade, you will need your WHMCS License Key.

Before you update WHMCS, you need to retrieve the WHMCS License Key from your Virtual Private Server (VPS).

To Retrieve Your WHMCS License Key

  1. Log in to your server using SSH. For more information, see Log in to my server.
  2. Type the following command:
    cat /etc/whmcs.key
  3. Save the WHMCS License Key that displays.

Use your License Key to update WHMCS.

To Update WHMCS

  1. Go to whmcs.com/godaddy, and then enter your WHMCS License Key.
  2. Download WHMCS onto your local machine.
  3. After downloading the latest version of WHMCS, follow the instructions at docs.whmcs.com/Upgrading.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ