ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Review your bandwidth usage

Bandwidth is a measurement of the amount of data allowed to pass between a user's website and the rest of the Internet.

Review Your Server's Bandwidth Usage

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. Under Statistics, select Bandwidth Usage.

If you require additional bandwidth, you can add bandwidth to your server plan as a recurring billing service. For more information, see Add bandwidth.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ