ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Review your Email usage

Our VPS and Dedicated Servers have an outbound email limit of 1000 messages per day. However, you can request to increase the limit. For more information, see Requesting Additional SMTP Relays for Your Server.

There are several other reasons besides "standard email" that can cause you to reach this daily restriction. For more information, see What if I've reached my server's SMTP limit?

To Review Your Server's Email Usage

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. From the My Products section, select Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. Under Statistics, select Email Usage.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ