ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Revoke a certificate

Revoking your SSL certificate cancels it and immediately removes HTTPS from the website. Depending on your Web host, your website might display errors or become temporarily inaccessible. The process cannot be reversed.

Do you actually want to revoke your certificate?

We recommend considering revocation only if the secured site is no longer operational or you requested the certificate for the wrong organization.

For example, do not revoke

In the following circumstances, you can also re-key your certificate instead of revoking it:

  • Changing the certificate's common name
  • Lost your private key
  • Moving your website to a new server

For information about re-keying your certificate instead of revoking it, see Rekey my certificate.

To Revoke an SSL Certificate

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Next to the certificate you want to use, in the Actions column, click View Status.
  3. Click Revoke.
  4. Select the reason why you're revoking the certificate, and then click Revoke Certificate.

If you revoke your certificate within the first 30 days, please contact Customer Service. You might be eligible for in-store credit.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ