ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Revoke SSL Certificate

Top results for "Revoke Certificate"

Rekey My Certificate If you want to change the certificate's common name, you lost your private key, or you're moving your website to a new server, you need to rekey your certificate.

Revoke My Certificate If your secured site is no longer operational, you requested the certificate for the wrong organization, or you no longer want to protect your website with a SSL certificate, you will need to revoke the certificate.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ