ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Rewriting .htaccess Files for SEF URLs in Joomla!

To enable Search Engine Friendly (SEF) URLs in Joomla!®, you must first enable RewriteBase in your .htaccess file.

To Rewrite .htaccess Files for SEF URLs in Joomla!

  1. Create a copy of your Joomla! installation's .htaccess file. For more information, see Duplicate files or folders.
  2. Rename .htaccess_copy to .htaccess.bak. For more information, see Managing Your Hosting Account's Files.
  3. Using your hosting account's editor, open your .htaccess file.
  4. Locate the following line of text, and then delete the #:
    # RewriteBase /
  5. Save your changes.

You can now enable SEF URLs. If you need more help, see Enabling Joomla! Search Engine Friendly URLs.

If you encounter any issues, you can use .htaccess.bak as a backup of your .htaccess file.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ