ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Richiesta per la divulgazione di informazioni del registrante per le forze dell’ordine

A causa del GDPR, i dati pubblici visibili su WHOIS sono limitati. In alcune circostanze è possibile inoltrare alle forze dell’ordine le informazioni di contatto di un dominio non pubbliche.

Se sei un membro delle forze dell’ordine e hai bisogno di ottenere informazioni di contatto complete per un dominio i cui dettagli di contatto sono tutelati, invia una email a whoisrequests@godaddy.com e ti forniremo le istruzioni per richiedere l’accesso.

Nota: Se i risultati su WHOIS mostrano dei domini Proxy come registranti, consulta la Politica comparata dei domini Proxy su come procedere con la richiesta.

Come dovrebbe essere una richiesta valida?

La richiesta deve includere i seguenti punti:

  • Nome/i di dominio
  • Giurisdizione dell’agenzia
  • Un documento nel quale si dichiara che la richiesta è legittima e rispettosa della legge (ad esempio: i dati di contatto forniti saranno utilizzati esclusivamente per indagini ufficiali).
  • Accordo sulle condizioni di accesso che potremmo richiedere.

Ulteriori note:

  • La richiesta di divulgazione è valida soltanto per i contatti di dominio attuali. Con questo processo di divulgazione non forniamo informazioni di contatto storiche o archiviate.
  • La richiesta di divulgazione deve includere il nome di dominio esatto; non soddisfiamo richieste per nomi non completi.
  • Le richieste di divulgazione sono compilate e revisionate per ogni singolo dominio; con questo processo forniamo i risultati di ricerca ottenuti da più domini o contatti correlati.
  • Non possiamo fornire informazioni di contatto diverse da: nome .tech, nome del registrante o dell’admin, indirizzo postale, indirizzo email e contatto telefonico.

Se desideri ulteriori informazioni, vedi la nostra Politica per i mandati di comparazione.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ