ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .RU

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .ru เป็นส่วนขยายแทนประเทศรัสเซีย ข้อมูลด้านล่างจะใช้กับชื่อโดเมนระดับสอง (ccSLD) ต่อไปนี้ที่เราเสนอให้ในขณะนี้:

ชื่อโดเมนอาจยาวได้ถึง 63 อักขระ โดยมีความยาวน้อยที่สุดที่สามอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (ยกเว้นให้เป็นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์ขายหรือย้ายชื่อโดเมนให้แก่ผู้อื่นโดยหวังผลกำไร

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครที่สามารถจดทะเบียนได้ ผู้ใดก็ได้ (รายละเอียดด้านล่าง)1
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง2
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง3
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy ไม่สนับสนุน
ถ่ายโอนออกไป รายละเอียดด้านล่าง4
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี ไม่สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ ดูด้านล่าง5
IDN ไม่สนับสนุน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง6
ผู้รับจดทะเบียน RU-Center

รายละเอียด

1 ข้อกำหนดในการจดทะเบียน

ทุกคนสามารถลงทะเบียนโดเมน .RU ได้ แต่หากข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนหรือผู้ดูแลระบบเป็นองค์กร/บริษัทที่อยู่ในรัสเซีย พวกเขาต้องส่งเลขที่บัตรผู้เสียภาษี (หมายเลข 10 หลัก) เลขที่การจดทะเบียนบริษัท (หมายเลข 9 หลัก) และชื่อผู้ลงทะเบียน

นอกจากนี้แล้ว ใครก็ตามที่จดทะเบียนชื่อโดเมน .RU จะต้องให้วัน/เดือน/ปีเกิด (ปปปป-ดด-วว) ของตน และหมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่ และสถานที่

2 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

ยอมให้มีการต่ออายุได้ทุกเมื่อระหว่าง 61 วันก่อนถึงวันหมดอายุและ 3 วันก่อนวันหมดอายุ หากต้องการความช่วยเหลือในการต่ออายุ .RU นอกกรอบเวลานี้ โปรดติดต่อแผนกสนับสนุนของเรา

3 ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติของเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียด
IPv4 สนับสนุน
IPv6 ไม่สนับสนุน
DNSSEC ไม่สนับสนุน
น้อยที่สุด # เนมเซิร์ฟเวอร์ 0
มากที่สุด # เนมเซิร์ฟเวอร์ 13
จำนวนที่ต้องใช้ในการแก้ไข 2

ต้องมีการกำหนดค่าโซนเพื่อให้ได้รับการยืนยันจากรายการทะเบียน RU-Center ก่อนที่การลงทะเบียนชื่อโดเมนหรือการอัพเดตโดเมน

.ru ccTLD อนุญาตให้ใช้ IP ที่แตกต่างกันกับเนมเซิร์ฟเวอร์ได้ 2 IP เท่านั้น

การอัพเดต NS ใช้เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 วัน

4ข้อกำหนดการโอนย้ายออก

RU-Center พาร์ทเนอร์ด้านการนำเสนอโดเมน .RU ของเราต้องการให้คุณสร้างคำขอย้ายทั้งหมดกับพวกเขาโดยตรง นี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการโอนย้ายผ่าน RU-Center

5ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอัพเดตข้อมูลติดต่อ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทะเบียนบนชื่อโดเมน .ru ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา เปลี่ยนข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ทั้งหมดผ่านทาง Domain Manager ในบัญชี GoDaddy ของคุณได้

6นโยบายการคืนเงิน

โปรดไปที่หน้าเพจ นโยบายการคืนเงินของ GoDaddy สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน

โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหมวดหมู่ทั้งสองต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ