ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Run traceroutes on Windows

Traceroutes can help identify a network problem. On Windows, perform a traceroute using the Command Prompt.

 1. Run cmd.exe for your version of Windows:
  • Windows 8: Right-click the Start menu and select Run. Then enter cmd and select OK.
  • Windows 10: In the Start menu, enter cmd, and select the Enter key.
 2. The MS-DOS Prompt or Command Prompt window will open. Enter tracert yourdomain.tld and select the Enter key.
 3. Microsoft Windows [Version 10.0.18363.1256]
  (c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  C:\WINDOWS\system\tracert coolexample.com
 4. After the traceroute completes, select all (Ctrl+A) and copy (Ctrl+C).
 5. Paste (Ctrl+V) this into a text document (like Notepad or WordPad) so you can reference it later.

More info