ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Safari on iPhone and iPad: Clear your cache

If you're having problems viewing your website, you can try clearing your cache and then revisiting your site.

  1. Open the Settings app on your mobile device.
  2. Tap Safari.
  3. Tap Clear History and Website Data.
  4. Tap Clear History and Data to clear the cache.

Related step

  • Try viewing your website again.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ