ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Sähköpostimarkkinoinnin yksityisyystoiminnot

Toimintojen avulla asiakkaasi voivat hallita tietojaan ja profiileitaan GDPR:n mukaisella tavalla. Lisätietoja asiakkaan tietosuoja ja GDPR.

Huomautus: Työkalut tarjoavat apua, mutta niiden käyttö ei merkitse, että tietojen käsittely olisi GDPR:n mukaista! Jos haluat varmistaa vaatimustenmukaisuuden, pyydä laillista neuvontaa.

Vaatimustenmukaisuuden työkalujen yleiskatsaus

  • Katselujen ja napsautusten seurannan poistaminen käytöstä
  • Tilauksien hallinnan käyttöönotto
  • Pysyvä poistaminen
  • Verkkolomakkeen ikävahvistus ja linkki palveluehtoihin
  • Tilaajan tietojen vienti

Katselujen ja napsautusten seurannan poistaminen käytöstä

Vastaanottajat (tilaajat) voivat lopettaa yrityksen GoDaddy harjoittaman sähköpostiosoitteesta saapuvien katselukertojen ja napsautusten seurannan. Katselukertojen ja napsautusten seurannan voi poistaa käytöstä kahdella tavalla:

  1. Vastaanottaja on pyytänyt sinua (lähettäjää) poistamaan seurannan käytöstä
  2. Vastaanottaja poistaa seurannan käytöstä itse Tilauksien hallinta -laajennuksen avulla

Jos vastaanottaja poistaa sivukäyntien ja napsautusten seurannan käytöstä, kaikki hänen katselukertojensa, osallistumisensa ja napsautussuorituskykynsä tiedot poistetaan Tilastot-välilehdeltä.

Tilauksien hallinnan käyttöönotto

Tilauksien hallinta on oletuksena käytössä tilaajillasi ja vastaanottajillasi. Sen avulla vastaanottajat voivat poistaa katselukertojen ja napsautusten seurannan itse.

Jos poistat Tilauksien hallinnan käytöstä, saat muistutusviestin toiminnan mahdollisesta vaatimustenvastaisuudesta.

Pysyvä poistaminen

Kun poistat tilaajan sähköpostimarkkinoinnin yleisöstä, kaikki hänen tietonsa poistetaan pysyvästi yrityksen GoDaddy järjestelmistä. Poistamme kaikki kyseisen tilaajan aikaisempaan toimintaan liittyvät tiedot, jotka on tallennettu tilillesi. Kaikki tiedot poistetaan myös sisäisestä, taustalla tapahtuvasta seurannasta.

Ikävahvistus ja linkki palveluehtoihin

Voit lisätä verkkolomakkeisiin valintaruudun, joka tilaajan täytyy valita iän vahvistamiseksi. Voit myös lisätä verkkolomakkeeseen linkin organisaatiosi palveluehtoihin. Molemmat toiminnot voidaan lisätä verkkolomakkeiden Erikoiskentät-toiminnolla.

Tilaajan tietojen vienti

Vientityökalu mahdollistaa kaikkien tilaajaa koskevien henkilökohtaisten tietojen viemisen tilaajan pyynnöstä. Vientitiedosto luodaan CSV-muotoon. Kun CSV-tiedosto on viety, voit lähettää sen tilaajalle.

Tietosuoja-asetukset käyttäjille

Tietosuoja-asetukset käyttäjille sisältää seuraavat toiminnot:

Tietosuoja-asetus Kuvaus
Mainonta Mittaavat mainontamme tehokkuutta, seuraavat käyntitietoja ja luovat tietoja, joiden avulla voimme kohdentaa mainoksia sinulle entistä paremmin.
Analyysi Kerää nimettömiä tietoja vierailijoiden tavoista käyttää sivustoa. Tietojen avulla parannamme tuotteitamme ja palveluitamme sekä niiden käytettävyyttä.
Tukipalvelu Näiden avulla voimme tarjota vuorovaikutteisia palveluita, esimerkiksi keskustelutukea ja asiakaspalautetyökaluja.
Perusteet Työkalut tarjoavat tarpeellisia palveluita ja toimintoja, kuten henkilöllisyyden vahvistamisen ja sivuston suojauksen. Niiden käyttöä ei voi estää.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ