ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Saving a Domain Search in the Domain Manager

You can save domain name searches in the Domain Manager. You can save searches for a specific domain name or groups of them. You can edit or remove saved searches as needed.

Saving a Domain Name Search

Use the search criteria to customize and save searches for use at another time.

To Save a Domain Name Search

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Domains, click Manage.
 3. Under Advanced Options in the Search section, enter your search criteria. For more search options, click the Advanced Options wheel icon.
 4. When your search results appear, click Save. This also saves any filters you've added.
 5. Enter the name of your search.
 6. Click OK.

Editing or Deleting a Saved Search

You can change or remove saved searches or the criteria.

To Edit or Delete a Saved Search

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Domains, click Manage.
 3. Under Advanced Options in the Search section, click the Advanced Options wheel icon.
 4. Click Saved to see your saved searches.
 5. To delete a saved search, click the Delete icon. To edit a search, click the name, update your search criteria, and then click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ