ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Saving drafts of email messages

You can save a copy or draft of a Workspace Webmail message so that you can read it or finish it at another time.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. Click the Compose button.
  3. From theSave menu, select Save as Draft.
  4. To continue editing the draft, click Continue Editing.
  5. To save the draft and close the window, click Close Window.

Note: You can change your settings to automatically save drafts. To change your compose settings, see Setting Composing Preferences.

More info

8007

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ