ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Saving the Running Configuration to Flash Memory on a Cisco Pix 501

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

To save the Running Configuration to Flash Memory on a Cisco PIX 501

  1. In a Web browser, navigate to: https://[[your firewall management IP address]]/
  2. You may receive a number of security certificate warnings. If you accept the certs and save them as "Trusted," you will avoid warnings in the future.
  3. Enter your user name and password, and then click OK.

    Note: Your browser must have Java enabled and allow pop-ups from your firewall management IP.

  4. In the Device Manager application tool bar, click the Save icon.
  5. Click Apply.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ