ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Scarica il mio sito

Puoi scaricare una copia completa di un sito WordPress gestito Pro in qualsiasi momento. Inoltre, puoi selezionare determinati file o cartelle da scaricare, anziché il sito completo.

Nota: Gli account Pro sono disponibili negli Stati Uniti e in Canada.

 1. Accedi al tuo account GoDaddy.
 2. Nella pagina I miei prodotti, accanto a WordPress gestito fai clic su Gestisci tutto.
 3. Nel sito da scaricare fai clic sull’icona dei tre puntini e seleziona Impostazioni.
 4. Nella sezione Backup fai clic su Gestisci.
  fai clic su gestisci
 5. Nell’elenco Cronologia backup fai clic sull’icona dei tre puntini accanto al backup da scaricare, quindi seleziona Scarica. È possibile che debba fare clic sul triangolo per espandere l’elenco dei backup e trovare quello che desideri.
  cronologia dei backup di wordpress gestito
 6. Seleziona i contenuti da scaricare dall’elenco Scegli un tipo di download:
  • Seleziona Scarica file per scegliere determinati file del sito Web.
  • Seleziona Scarica database per scegliere solo il database del sito.
  • Seleziona Scarica tutto per scaricare il sito intero.
  • Seleziona Scegli i file e le cartelle da includere per scegliere determinati file e cartelle complete.

  scegli un tipo di download dall’elenco
 7. Fai clic su Avvia download. Verrà creato un file zip che verrà inviato alla directory dei tuoi download predefinita. Al termine del download, verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Passi successivi

Ulteriori informazioni


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ