ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Schedule Performance Checks on my website in GoDaddy Pro

You can schedule Performance Checks to run automatically on your websitein GoDaddy Pro.

Note: You need to activate Premium Performance Checks to enable this option.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Sites in the left sidebar.
  3. Hover over the website and click Open website dashboard.
    Open website dashboard
  4. Click Performance in the left sidebar and then click Scheduling.
  5. In the General section select the check frequency and set YSlow, PageSpeed and Page loadtime parameters.

    Note: When Performance Check results are lower than the values set here, you will be notified.

  6. Select Scan region and then click Save Changes.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ