ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Search for accounts

The Workspace Control Center has a search function to make it easier to find your accounts. For search terms, it's often most effective to use a domain.

To Search Your Accounts

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click one of the following to define your search parameters:
  • All Accounts — Searches your Email, Calendar and Online Storage accounts.
  • View Email — Searches only your Email accounts.
  • View Calendar — Searches only your Calendar accounts.
  • View Files — Searches only your Online Storage accounts.
 3. In the Search field, enter the text you want to use for search terms, and then click the magnifying glass icon. Your search results display.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ