ช่วยเหลือ

การประมูลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Searching for domains in GoDaddy Auctions

You can use keywords to search the domain name inventory on GoDaddy Auctions®. You can also use filters to perform an advanced search, and you can saved those filters for later use.

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. To perform a basic search, enter the domain name or keywords you're searching for, and then click Go.
 3. To use the advanced search feature, click Advanced Search, use the any of the following filters to narrow your search, and then click Run Search:

  Note: For more information about a filter, click its question mark (?) icon.

  • Keywords — Lets you search for domain name listings that match, begin with, contain, or end with the keywords you enter.
  • Price — Lets you search for domain name listings that have a Buy Now price, minimum offer, or current high bid (7-Day Auctions only) between the minimum and maximum values you enter.
  • Type — Lets you filter domain name listings by auction type. Hover over the question mark (?) icon for a description of each option.
  • Extensions — Lets you select the top-level domain names (TLDs) you want to search for.
  • Characters — Lets you filter your search by domain name length (number of characters), the presence of dashes and digits (numbers), and patterns of dashes, characters, vowels and numbers.
  • Attributes — Lets you filter your search by category and listing options, such as Buy Now, website, appraisal, featured or sale status and more.
  • Domain Age — Lets you search for domain names by their ages in years.
  • # of Bids — Lets you filter domain name listings by more than, exactly, or less than the number of bids you enter.
  • Traffic — Lets you filter domain name listings by the estimated minimum and maximum number of site visitors per month.
  • Ending In... — Lets you filter domain name listings by the end date you select.

For information about saving your search parameters, see Working with saved searches in GoDaddy Auctions.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ