ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Searching for Files in Online Storage

If you need to locate a specific file, Online Storage offers two search options:

 • Basic Search — Quickly search files for a specific keyword without opening the full search feature.
 • Advanced Search — Select a value to search for, and narrow search parameters to specific fields, folders, size, and dates.

Use the Basic Search in the upper-left corner of Online Storage by entering your search term and pressing Enter on your keyboard.

To Search for Files Using Advanced Search

 1. Log in to Online Storage.
 2. Click Advanced Search located below the Basic Search field at the top of the folders list.
 3. In the Advanced Search field, enter the keyword, phrase, or other value you want to search for.
 4. (Optional) Enter parameters to narrow your search:
  • Type — Specify if you want to search files and/or folders.
  • Date range — Select a specific date range to search.
  • Size range — Enter a minimum and a maximum file size, and then specify whether the size is in kilobytes or megabytes.
 5. Click Search.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ