ช่วยเหลือ

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 ช่วยเหลือ

See my Gen 4 VPS resource usage and uptime

Note: This feature is available in all managed or fully-managed Gen 4 VPS accounts, and to self-managed Gen 4 VPS customers who purchased on or after 4 February 2020.

See the resource usage (for CPU, Disk space, and available RAM) and uptime in the Dashboard for your Gen 4 VPS. If you've got a fully-managed Gen 4 VPS, you can also see the response time for services (FTP, HTTP, and so on).

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Servers next to the Gen 4 VPS you want to see, select Manage.
 3. In the Dashboard for the Gen 4 VPS, select Monitoring.
  select monitoring tab

  In the Monitoring tab:

  • Usage shows the resource usage (of 100%) for the server CPU and available disk space and RAM.
  • Uptime shows the server uptime percentage for the last 30 days.
  • For fully-managed servers only: Services shows the response time in milliseconds (ms) for web services including FTP, HTTP, IMAP, POP3, SMTP and SSH.

More info

Required: Resource and service monitoring are managed by the panopta-agent on your server. Do not delete this component, and be sure you're not blocking the IP addresses used by the monitoring system.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ