ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

See or change the default/index file in my Windows Hosting account

Your Windows Hosting account's default file displays when visitors go to your site. For most people, that's the "home page" for their site. The actual file name for the home page is similar to index.htm or default.htm depending on how you created your site.

If your home page isn't displaying when you browse to your domain name, make sure that Plesk knows which file to look for first. Here's how to get into Plesk and set that up.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Plesk account you want to use, select Manage.
  3. Select Plesk Admin.
  4. Select Virtual Directories.
  5. Select Directory Properties.
  6. In the Documents section, in the Default documents search order field, change the order of the file names that display or enter the new filename you want to use.

    For example, if your website home page is named Default.htm, select Default.htm in the list and then select Up several times until Default.htm is at the top of the list.

  7. At the bottom of the page, click OK.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ