ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Select contacts from an existing list

With GoDaddy Email Marketing, you can select contacts a few at a time or you can select all of the contacts in a list. Here's how:

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. Click the Subscribers tab at the top of the page.
 3. In the left pane, choose a mailing list that contains the contacts you want to send a campaign to.
  Choose a mailing list
 4. Do one of the following:
  • Check the Email box at the top of the list to select the first 30 contacts shown on the current page.
   Check the Email box

   After selecting those contacts, you're given an option to select all in the list. If applicable, select all.

  • To hand-pick individual contacts, you can manually check the boxes next to contact names in the list.
   Check individual contacts

More info:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ