ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Select contacts from search results

You can search for, and select contacts based on criteria from their email contact profiles, including city, state, phone number area code, zip code, and so on.

  1. At the top of the page, click the Subscribers tab.
  2. In the left pane, click All subscribers or another contact list.
  3. In the Search box, enter search criteria for your email campaign.

Tip: Type the full name of the field, followed by a colon, followed by the text you want to search for. Here are a few examples:

Contact profile field Enter in the Search box
Where the content between the brackets is the actual data you are searching for.
Zip code zip: [zip code]
Phone phone: [area code]
City name city: [Seattle]

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ