ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Select the cookies that GoDaddy Pro can use for my account

You can adjust the cookies that you want GoDaddy Pro to use. Blocking some types of cookies may impact your experience on our platform and the services we are able to offer.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Home in the left sidebar.
 3. Click your image in the upper-right corner and then click Settings.
  Open settings
 4. Click Privacy Settings.
 5. In the Cookie Settings section, select which cookies should be blocked.
  • Essential Website Cookies are necessary to provide you with essential services and functionality, including identity verification, service continuity and site security. These can't be disabled.
  • Marketing Cookies ensure that you don't get repeated advertising messages, that the messages are more relevant to you and your interests, and allow us to measure our advertising effectiveness.
  • Analytics Cookies collect anonymous data on how visitors use our site and how it performs and are used to improve the products, services and user experience.
  • Support Cookies are used to track user activity and failed actions, so we could have more data when we start troubleshoot your issues. Interactive services such as chat support and customer feedback tools can't work without these cookies.
 6. Click Save settings. These settings will only affect your GoDaddy Pro account.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ