ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Select your site's account

When you have multiple Website Builder or InstantPage sites, you need to make sure that you select the right account. The place to do that is the My Products page.

  1. Log in to your GoDaddy account to open the My Products page.
    the My Products page
  2. In the page's Website Builder/InstantPage section, select the account you want to open and click Manage.
    Select account and click Manage

    Note: The Website Builder/InstantPage section only displays five accounts at time, so you may need to click > to see the rest of your accounts.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ