ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Selecting Email Recipients from the Contact List

You can send an email message to a specific contact from your Contacts list.

To Use the Contact List to Send a Message

  1. From the Address Book menu, click Contacts.
  2. Use the checkboxes to select one or more contacts.
  3. Click the Email button.
  4. Compose your email message.

For more information about completing the fields on the Compose window, see Composing Email Messages.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ