ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Selecting website pages

The Control Crawling option of Search Engine Visibility lets you control what pages of your site can be crawled, and generates the required file or tags.

From the Optimize tab, select Control Crawling to get started.

To Control Crawling for your website

Each tab lets you perform the indicated function and generates the necessary file. On each tab you can do the following:

  • Allow All — Lets crawlers access all of your site's pages.
  • Block specific web pages and search engines — Under this tab, click Add new or modify existing rule to choose specific pages of your site to block by selecting from a list of search engines that cannot crawl the pages.
  • Block All — Blocks all of your site's pages from crawlers. NOTE: This is not recommended.

Once you have determined how you want to control crawling for your site, click Get File. Click Create robots.txt or Create Meta Tag to generate the appropriate file. For more information on robots.txt and Meta Tags, see What's the difference between robots.txt and Meta Tags?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ