ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Sell my domain with List for Sale

List your domains for sale using our List for Sale (LFS) domain listing service. Your domain will show for sale on over 100 top registrars and reseller websites collectively. If your domain has Ownership Protection enabled, you'll need to downgrade your protection plan before listing the domain.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Make sure you're in Simple List View by selecting the icon next to the domain search bar.
  domain listing service option from menu
 3. Select List for Sale next to the domain you'll be listing.

  Note: Need to list multiple domains? Use our bulk view to choose your domains, then select Monetize > List for Sale and follow the on-screen prompts.

 4. Select Get Started.
 5. Enter your listing price, then select Next. You can set your own price, or use our estimated price.
 6. Check the box to replace your current website with a "For Sale" landing page, then select Next.
 7. Select Publish Listings to list your domain. We'll create an Afternic account for you using your GoDaddy account details. Or, if you already have an account, select Sign In and enter your Afternic account credentials.
 8. Confirm your domain has been submitted for listing, then select Listing Manager to view your listings. Or, select Close to close the window.

We'll send you an email with info about what comes next.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ