ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Sell my products on Marketplaces

Reach more customers with Marketplaces, which sells your products across multiple online markets including Amazon, eBay, Etsy, Jet and Walmart. Marketplaces, also called channels, automatically sync any changes you make in your store.

Note: Marketplaces are only available to U.S. customers.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your website or store.
  3. From your Dashboard, select Store > Marketplaces.
  4. Select each marketplace channel and connect or register your account.
    Six Marketplace choices: Amazon, eBay, Etsy, Google Shopping Actions, Jet, and Walmart
  5. Build a master list of all the products you want to list on marketplace channels. (You only do this once.)
  6. Use the master list to generate product lists for each of your channels.
  7. Sync all your channels and verify your inventory.

Add multiple channels to boost visibility for your store's products. Use the Stats tab to see detailed templates, such as to build product lists to meet each channel's listing requirements. Track channel sales by units, dollar amount, best-selling products and other metrics.

Overview of Online Store's available marketplace channels
Name Summary Key sales categories Seller requirements
Amazon Largest U.S. marketplace, 95 million prime users Health & beauty, apparel, electronics, home goods, books & media Selling account ($39.99/mo) + 15% per sale
eBay Largest global marketplace, 160 million buyers globally Home goods, sporting goods, toys, collectibles & vintage, fashion, motors Selling account free + insertion fees + 10% per sale + payment processing
Etsy Fast-growing handmade & craft marketplace, 33 million buyers in U.S. Jewelry, home & living, wedding & party, art & collectibles, craft supplies & tools Selling account free + $0.20 per listing + 5% per sale + payment processing
Google Shopping Actions Google Shopping Actions lets shoppers buy your products directly on Google, wherever they are. Shopping actions are different than Shopping Ads. Animals and pets, apparel and accessories, baby and toddler, beauty, business and industrial, consumer electronics, collectibles, gift cards, grocery, health and personal care, home and hardware, hobbies and leisure, jewelry and watches, office supplies, automotive and power sports Commission rate from 5% to 12% based on the category.
Walmart Largest U.S. retailer, fastest-growing online marketplace Home goods, apparel, electronics, health & beauty •Walmart approval (larger sellers only)
•Selling account free + 15% per sale
Jet Growing U.S. marketplace of 'curated brands for the urban customer' Pantry & household, home, beauty, fashion •Jet approval
•Selling account free + 6-15% per sale
*Fees may change. Check each marketplace directly for details.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ