ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Selling books (ISBN)

If your Quick Shopping Cart product catalog includes books, you are required to include the International Standard Book Number (ISBN) in the product definition to list the book on Google Shopping™. For eBay listings, you are prompted to provide the ISBN in the eBay Listing Manager. An ISBN is not required to publish your storefront.

To Include an ISBN

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Products.
  5. Click the product to which you want to add an ISBN.
  6. Expand the Attributes section.
  7. Next to ISBN, click Add.
  8. In the ISBN field, enter the ISBN, and then click Save Product.

For more information, visit isbn.org.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ