ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Send blog post snippets via email

You can enable the ability to have visitors subscribe when viewing your blog. This feature will automatically send your subscribers an email with snippets of your blog each time you post.

Required: Before you start writing blog posts, you need to add a blog section to your website to display the posts. See Add a blog to my website.
  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
  3. Click Blog in the menu bar across the top of the Dashboard.
  4. Click Subscription in the Manage Blog panel.
    Email Subscribers
  5. In this section, ensure the toggle is switched to "on".
  6. Notifications will then be sent to subscribers that a new blog post has been made.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ