ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Send blog post snippets via email

If a visitor subscribes to your blog, they'll automatically get an email with snippets of your blog post each time a new post goes live.

This video is part of the How-To series for Using a blog for your business.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
  3. In your Dashboard, go to Marketing > Blog.
  4. Select the Subscription tab.
  5. Check that the toggle is switched to On. When the toggle is on, you can customize subject line (use the post title or create your own), name and address the email displays it's from, and the frequency it's sent (after each update or grouped into daily or weekly emails).
  6. Notifications will then be sent to subscribers that a new blog post has been made.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

Mangoandjune's Avatar
Subscribers don’t get emails

5 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

SueBurns57's Avatar
Blogging

2 การตอบกลับ

Last posted 11 months ago.

flipperz's Avatar
"Continue Reading" Button

2 การตอบกลับ

Last posted about 1 year ago.

nickvisscher's Avatar
How can I edit the automatic "Sign up for blog updates" text in each blog post?

6 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน