ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress Ecommerce วิธีใช้

Send custom email notifications for WooCommerce Bookings

Booking notification emails can be sent manually to all customers with a future booking for a product.

Required: WooCommerce Bookings is a premium WooCommerce extension included with WordPress Ecommerce Hosting or as a standalone purchase.
  1. Sign in to WordPress.
  2. Navigate to Bookings > Send Notification.
  3. Select a booking product from the dropdown menu.
  4. Enter a Subject and Message. You can insert tags in your message to be replaced dynamically.
  5. Optionally, attach a .isc file (calendar file).
  6. Click Send Notification.

More info