ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Send email from an alternate email address

Using Workspace Email, you can send email using a different email address from your primary email account.

Prerequisite: Before you can send email using an alternate address, you must first add an identity.

  1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
  2. In the upper right corner of the page, click Compose Email.
    Click Compose Email
  3. Compose your email message.
  4. In the email header, fill out the applicable To and Subject fields.
  5. Click the down arrow button to the right of the From box, and select the email address (identity) you want to use from the list.
    Click the down arrow
  6. Click Send.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ