ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Send email from Webmail


Step 5 of the Set up my Workspace Email account series.

Test your email account from a device of your choosing and Webmail.

  1. Sign in to Webmail using your email address and password. (Your GoDaddy username and password won't work here.)
  2. To open a new email, click Compose.
  3. Enter your Workspace email address into the To: field. Alternatively, you can enter a personal email address.
  4. Enter the word "Test" in the Subject: field and the body of the email message.
  5. Click Send.
  6. Wait a few minutes and check your email on your phone or computer. When you see your email, open it and select Reply.
  7. Enter "Test response" into the email message and Send.

You'll see your email response in your Webmail inbox.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ