ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Send email from Webmail


Step 5 of the Set up my Workspace Email account series.

Test your email account from a device of your choosing and Webmail.

  1. Sign in to Webmail using your email address and password. (Your GoDaddy username and password won't work here.)
  2. To open a new email, click Compose.
  3. Enter your Workspace email address into the To: field. Alternatively, you can enter a personal email address.
  4. Enter the word "Test" in the Subject: field and the body of the email message.
  5. Click Send.
  6. Wait a few minutes and check your email on your phone or computer. When you see your email, open it and select Reply.
  7. Enter "Test response" into the email message and Send.

You'll see your email response in your Webmail inbox.

More info