ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Send email using System.Net.Mail

To send mail using System.Net.Mail, you need to configure your SMTP service in your application's web.config file using these values for mailSettings:

<system.net>
  <mailSettings>
    <smtp from="your email address">
      <network host="relay-hosting.secureserver.net" port="25" />
    </smtp>
  </mailSettings>
</system.net>

The network rule's value will be used when you instantiate an SmtpClient in your code.

C# code example

You can then use code similar to this to send email from your application:

MailMessage message = new MailMessage();
message.From = new MailAddress("your email address");

message.To.Add(new MailAddress("your recipient"));

message.Subject = "your subject";
message.Body = "content of your email";

SmtpClient client = new SmtpClient();
client.Send(message);

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ