ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Windows Hosting (Plesk) วิธีใช้

Send email using System.Net.Mail in Windows Hosting

To send mail using System.Net.Mail, you need to configure your SMTP service in your application's web.config file using these values for mailSettings:

<system.net>
 <mailSettings>
  <smtp from="your email address">
   <network host="relay-hosting.secureserver.net" port="25" />
  </smtp>
 </mailSettings>
</system.net>

The network rule's value will be used when you instantiate an SmtpClient in your code.

C# code example

You can then use code similar to this to send email from your application:

MailMessage message = new MailMessage();
message.From = new MailAddress("your email address");

message.To.Add(new MailAddress("your recipient"));

message.Subject = "your subject";
message.Body = "content of your email";

SmtpClient client = new SmtpClient();
client.Send(message);