ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

ส่งเมลแบบฟอร์มโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ส่งต่อ SMTP

หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของคุณเพื่อส่งเมลแบบฟอร์ม เช่น การส่งข้อมูลไปยังแบบฟอร์มติดต่อเรา คุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ส่งต่อเมลของเรา

เราไม่อนุญาตให้ส่งเมลผ่านผู้ให้บริการรายอื่น ดังนั้นคุณจะต้องใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

พอร์ต: 25
การรับรองความถูกต้อง SMTP: ผิดหรือไม่มี
SSL หรือการเชื่อมต่อที่มีการรักษาความปลอดภัย: ไม่มี
เซิร์ฟเวอร์หรือโฮสต์: เซิร์ฟเวอร์ส่งต่อที่คุณต้องใช้นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของโฮสติ้ง และสคริปต์ที่คุณใช้ ฉันใช้บัญชีโฮสติ้งประเภทใด

Linux (cPanel)

ใช้ localhost ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

  • คุณใช้สคริปต์ PHP และฟังก์ชัน mail()
  • คุณใช้สคริปต์ Perl และไบนารี /usr/lib/sendmail

ในกรณีดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องระบุเซิร์ฟเวอร์ส่งต่อ

Windows (Plesk)

ใช้ relay-hosting.secureserver.net ยกเว้นในกรณีที่คุณใช้สคริปต์ PHP และฟังก์ชัน mail() หากเป็นเช่นนั้น คุณไม่จำเป็นต้องระบุเซิร์ฟเวอร์ส่งต่อ

WordPress ภายใต้การจัดการ

ใช้ relay-hosting.secureserver.net ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

  • คุณใช้สคริปต์ PHP และฟังก์ชัน mail()
  • คุณใช้สคริปต์ Perl และไบนารี /usr/lib/sendmail

ในกรณีดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องระบุเซิร์ฟเวอร์ส่งต่อ

เว็บ/คลาสสิก (แผงควบคุมโฮสติ้ง)

ใช้ relay-hosting.secureserver.net ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

  • คุณใช้สคริปต์ PHP และฟังก์ชัน mail()
  • คุณใช้สคริปต์ Perl และไบนารี /usr/lib/sendmail

ในกรณีดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องระบุเซิร์ฟเวอร์ส่งต่อ