ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Send my first email


Step 4 of the Set up my Office 365 account series.

For this last step, you're going to send a test email from Outlook on the web. Then you'll check your email on your phone or computer and respond to the test email.

  1. Sign in to Outlook on the web using your Office 365 email address and password.
  2. Select New message and enter your Office 365 email address in the To: field.
  3. Enter "test" in the Subject: and message body.
  4. Select Send.
  5. Open your phone or computer email app. When the test message arrives, select Reply. (It could take a few minutes to receive your email.)
  6. Enter a message such as "test confirmed" in the body of the message and select Send.
  7. Go back to Outlook on the web and confirm that you received the response. (It can take a few minutes to receive your email response.)

If you can send, receive, and respond using Outlook on the web, your email is good to go!

More info

What does "email bounceback" mean?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ