ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Send my first email


Step 4 of the Set up my Microsoft 365 account series.

For this last step, you're going to send a test email from Outlook on the web. Then you'll check your email on your phone or computer and respond to the test email.

 1. Sign in to Outlook on the web using your Microsoft 365 email address and password.
 2. Select New message.
 3. Enter your Microsoft 365 email address as the recipient, and add a test subject and message.
  Test draft message in Outlook on the web
 4. Select Send.
 5. Open your phone or computer email app. When the test message arrives, select Reply. (It can take a few minutes to receive your email.)
 6. Enter a response and select Send.
 7. Go back to Outlook on the web and confirm that you received the response. (It can take a few minutes to receive your email response.)

If you can send, receive, and respond using Outlook on the web, your email is good to go!

More info

What does "email bounceback" mean?