ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Send your first email


For this last step, you're going to send a test email from the Outlook for web page. Then you'll check your email on your phone or computer and respond to the test email.

  1. Log in to Outlook for web using your Office 365 email address and password.
  2. Open a new email, enter your Office 365 email address in the To: field.
  3. Enter "test" in the Subject: and email body.
  4. Click Send.
  5. Open your phone or computer email app, when the test message arrives click Reply. (It could take a few minutes to receive your email.)
  6. Enter a message such as "test confirmed" to the body of the email and click Send.
  7. Go back to your Outlook for web page and confirm that you receive the response. (It can take a few minutes to receive your email response.)

If you can send, receive and respond using Outlook for web, your email is good to go!

More info

What does "email bounceback" mean?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ