ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Sending a Copy of a Received Fax

Fax Thru Email lets you send a copy of a fax you've already received to yourself or another person.

To Send a Copy of a Fax

  1. Log in to your Fax Thru Email account.
  2. Go to History.
  3. Select the received faxes you need to send.
  4. Click Resend Email.
  5. Make sure the email address is correct, and then click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ