ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy Email Marketing วิธีใช้

Sending from these addresses will cause bounces

If you try sending from a Yahoo, AOL, Mail.ru or Verizon email address in GoDaddy Email Marketing, you're going to see a lot of bounces. If you try to use one of these addresses as your From address you may see a warning:

Sending from this email address will cause bounces at most major ISPs and is not recommended.

Note: ISP stands for Internet Service Provider, and means pretty much anyone who provides internet and email inboxes for people.

Even if you don't see that warning, you can't use a Yahoo, AOL, Mail.ru or Verizon email address as your From address for any regular campaign, RSS email, autoresponder, or signup form activation message. You need to use a different email address as the From address on any outgoing mailing.

If you don’t have another email address handy, you have options. Having your own domain-based email address is one of the best ways to look professional to your customers. And you'll never be at the whim of the free email providers' policy decisions. You can also set up email forwarding right to your old address, to ease the transition to your new one.

The reason you can't use a Yahoo, AOL, Mail.ru or Verizon email address is something called a DMARC Validation Policy; something that every email provider has. If that provider changes their policy to p=reject, then you can't use that email address as the From address, except when sending through them. Which means you can't use it as the From address at any email marketing service, like GoDaddy Email Marketing. Unfortunately, there is nothing we can do about this -- it's a decision made by those email providers to reduce abusive behavior, and protect their users.

Note: The From address on your mailing is different than your account log in email address. Read more about the From address, under Details tab.

If you want, you can keep your Yahoo, AOL, Mail.ru or Verizon email address as your account log in. This is the email address that we will contact you through, for anything related to your GoDaddy Email Marketing account.

Next step

More info