ช่วยเหลือ

VPS & เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ (My Servers) ช่วยเหลือ

Server resources for Gen 3 servers

Your server has a maximum amount of resources it can use. The amount of resources your server has is based on what plan you have.

VPS Resources

Linux VPS

Resource Type Economy Value Deluxe Ultimate
Memory (GB) 1 2 4 8
Disk Space (GB) 2 40 60 120 240

Windows VPS

Resource Type Economy Value Deluxe Ultimate
Memory (GB) 2 3 4 8
Disk Space (GB) 2 40 90 120 240

All virtual servers have 5000 SMTP relays per day.

Dedicated Servers


Resource Type Economy Value Deluxe Ultimate
Memory (GB) 4 8 16 32
Disk Space (TB) 2 1 1.5 2 2

All dedicated servers come with:

  • 3 Dedicated IP addresses (Managed and Fully Managed only)
  • Unmetered Bandwidth 1
  • 4 CPU 3.1 GHz CPU cores
  • 5000 SMTP relays per day

1 We don't limit the amount of storage and bandwidth your site can use as long as it complies with our Hosting Agreement. Should your website bandwidth or storage usage present a risk to the stability, performance or uptime of our servers, we will notify you via email and you may be required to upgrade, or we may restrict the resources your website is using. It’s very rare that a website violates our Hosting Agreement, and is typically only seen in sites that use hosting for file sharing or storage.

Warning: 2 The maximum disk space stats do not account for overhead system software, including the virtualization platform on the host server. For optimal performance and stability, you should leave 20% of your maximum disk space available at all times. Failure to do so could result in your server experiencing technical problems. If you need more disk space, you can upgrade your server, or let one of our experts perform a Disk Space Audit.

More Info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ