ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Set custom nameservers for domains registered with GoDaddy

If your domain name is registered with GoDaddy but hosted through another company (or on a server you control), you'll need to change its nameservers. What those are, we don't know! You'll have to talk to your hosting provider or admin to find out what your custom nameservers should be, and then you can easily set them.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. On the DNS Management page, under Nameservers, click Change.
  3. Under Choose your new nameserver type, select Custom.
  4. Enter the custom nameservers your hosting provider gave you and click Save.

After updating your nameservers, allow 4 to 8 hours for other networks to access information for .com and .net domain names, and allow 24 to 48 hours for other networks to access information for all other domain extensions. If you have difficulty, contact our 24/7 technical support team for assistance.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ