ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Set directory permissions in my Windows Hosting account

You can set different directory permissions for each of the directories in your Windows® Hosting account, besides the root directory. This lets you control who can access your files and which actions they can perform on files in those directories.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Windows Hosting account you want to use, click Manage.
  3. Click Plesk Admin.
  4. Go to the Files tab.
  5. Navigate to the file or directory whose permissions you want to change.
  6. Mouse-over the file or directory, and then to the right, click the downward-facing arrow, and then select Change Permissions.
  7. Select the permissions you want to use, and then click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ