ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set directory permissions (Windows)

You can set different directory permissions for each of the directories in your Windows® Hosting account, besides the root directory. This lets you control who can access your files and which actions they can perform on files in those directories.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. From the Tools section, click FTP File Manager.
 5. Select the directory for which you'd like to set permissions.
 6. Click Privacy.
 7. Select the permissions you want to use:
  • Web visible — Directory contents are visible to users.
  • Web writable — Applications can write to this directory.
  • Inherit — Inherit permissions from parent directory. You must deselect this option if you want to select permissions on a per-directory basis.
  • Set all subfolders to inherit permissions — Changes all subfolders to inherit permissions from this folder.
 8. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ