ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Set file or directory permissions in my cPanel hosting account

You can set different permissions for each file and directory in your cPanel hosting account. In this way, you can control who has access to your files and what actions they can perform on files within those directories. For more information, see Linux permissions definitions.

  1. Log in to your GoDaddy cPanel hosting account. (Need help opening your account?)
  2. In the upper left corner of the account Dashboard, click File Manager.
    select file manager
  3. In the cPanel File Manager page, navigate to the file or directory whose permissions you want to modify, and then click Permissions.
  4. Make changes as needed, and then click Change Permissions.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ