ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Set mail destination for my Network Solutions domain

To finish setting up Microsoft 365 from GoDaddy on a domain at Network Solutions, you need to add and change DNS records to point your domain name’s email to Microsoft 365.

The values you need for each new record are provided on your Microsoft 365 Set Mail Destination page after you verify your domain ownership.

 1. Sign in to your Network Solutions account.
 2. Select Manage Account.
 3. Select My Domain Names.
 4. Select Edit Advanced DNS Records
 5. For TXT Record:
  • Scroll to Text (TXT Records) and select Edit TXT Records.
  • Enter the info we show in your Microsoft 365 account.
  • Select Continue.
 6. For CNAME:
  • Scroll to Host Aliases (CNAME Records) and select Edit CNAME Records.
  • Enter the info we show in your Microsoft 365 account.
  • Select Continue
 7. For MX Records:
  • Scroll to Mail Servers (MX Records) and select Edit MX Records.
  • Enter the info we show in your Microsoft 365 account.
  • Select Continue.
 8. For SRV Records:
  • Scroll to Service (SRV Records) and select Edit SRV Records.
  • Enter the info we show in your Microsoft 365 account.
  • Select Continue.

Contact Network Solutions customer support at 1 (888) 642-0209 if you need additional help.

Related steps

 • Have GoDaddy check your new DNS settings by signing in to your account and selecting I updated these settings. Check, please! You'll get an email when your Microsoft 365 address is ready to go.
 • Then, set up your email on your devices.

More info