ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Set mail destination for my Wix domain

To finish setting up Microsoft 365 from GoDaddy on a domain at Wix, you need to add and change DNS records to point your domain name’s email to Microsoft 365.

The values you need for each new record are provided on your Microsoft 365 Set Mail Destination page after you verify your domain ownership.

 1. Sign in to your Wix account.
 2. Under Subscriptions, select Domains.
 3. Under My domains, select Advanced.
 4. Select Edit DNS.
 5. Add the following DNS records:
  • TXT Record: Enter the info we show in your Microsoft 365 account.
  • CNAME Records: Enter the info we show in your Microsoft 365 account.
  • MX Records: Enter the info we show in your Microsoft 365 account.
  • SRV Records: Enter the info we show in your Microsoft 365 account.
 6. Select Save DNS.

Contact Wix customer support at 1 (800) 600-0949 if you need additional help.

Related steps

 • Have GoDaddy check your new DNS settings by signing in to your account and selecting I updated these settings. Check, please! You'll get an email when your Microsoft 365 address is ready to go.
 • Then, set up your email on your devices.

More info